Turniej wiedzy o finansach

SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników), który doczekał się już dwóch udanych edycji. W turnieju biorą udział szkoły ze wszystkich województw w Polsce – każda zgłoszona szkoła wystawia pięcioosobową reprezentację, która uczestniczy w rozgrywkach. Uczniowie muszą wykazać się wiedzą z bardzo wielu różnych dziedzin ekonomii, a także podejmować dobre decyzje strategiczne, które umożliwią im zdobywanie jak największej ilości punktów.
Motywacją do stworzenia projektu SUKCES NA BANK były wyniki badań, które wskazują na to, że połowa Polaków ma istotne braki z zakresu wiedzy ekonomicznej. Polska znalazła się też na ostatnim miejscu rankingu państw stworzonego na podstawie poziomu wiedzy o ekonomii i finansach (na podstawie OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies 2016). Turniej ma za zadanie zachęcenie polskiej młodzieży szkolnej do poszerzania wiedzy w tym zakresie, a rozrywkowa forma i nagrody mają podnieść atrakcyjność projektu w oczach uczniów i nauczycieli.

Siedmioodcinkowy teleturniej w TVP3 dla najlepszych

Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w szkołach (odbywających się za pomocą testu online) wyłaniamy 16 najlepszych drużyn, które prezentują się w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale mierzą się ze sobą cztery najsilniejsze reprezentacje, które walczą o zwycięstwo w turnieju i główną nagrodę – 20 000 złotych. W turnieju, oprócz szerokiej wiedzy ekonomicznej uczniów, bardzo dużą rolę odgrywa umiejętność opracowania celnej strategii zarządzania „budżetem” punktowym oraz zdolność rozpoznania swoich silnych i słabszych stron – zapewnia to dynamiczną rozgrywkę oraz rywalizację między drużynami. Taka forma zawodów ma edukować i sprawdzać wiedzę, ale także zapewniać rozrywkę – zarówno uczestnikom turnieju, jak i osobom kibicującym im przed ekranami telewizorów. W każdym odcinku teleturnieju w studiu obecna jest komisja ekspertów, którzy czuwają nad przebiegiem rozgrywek, a także objaśniają i komentują trudne lub ciekawe pytania.

Sukces dwóch edycji

W pierwszej edycji turnieju uczestniczyło 750 uczniów reprezentujących 150 szkół, a drugiej edycji aż 1065 uczniów z 213 szkół z całej Polski, wśród nich również licea i technika z czołówek rankingów szkół średnich. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące następujących zagadnień: historia i teoria ekonomii, podatki, ubezpieczenia, rynek finansowy, światowa i polska gospodarka, giełda, banki i instytucje nadzoru bankowego, charakterystyka produktów finansowych oraz wiele innych.

Organizatorzy
Organizatorem turnieju jest Fundacja BIT MASTERS. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Na drodze do Song of Songs

Fundacja BIT MASTERS otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację projektu „Na drodze do Song of Songs”

Z wielką radością zawiadamiamy, iż Fundacja BIT MASTERS została jednym z beneficjantów konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Nasz projekt „Na drodze do Song of Songs” uzyskał pozytywną ocenę i w efekcie tego faktu dotację do projektu.

Projekt będzie realizowany od lipca 2018 r.  Najpierw przy SONG OF SONGS FESTIVAL, największym w Polsce festiwalu muzyki chrześcijańskiej, a potem niezależnie w wybranych miejscach w Polsce.

Oto elementy tego programu:

1

Spotkania z Bożą Bandą Byłych Bandytów

4B to grupa nawróconych kryminalistów, którzy poprzez muzykę i spotkania z<br /> przedstawicielami trudnych środowisk, dają świadectwo swojego nawrócenia. Spotkania<br /> z 4B zostaną zorganizowane w miastach Polski z najwyższymi odsetkami przestępczości.

2

Warsztaty muzyczne

W trakcie Festiwalu zorganizowane będą warsztaty muzyczne dla młodzieży zagrożonej<br /> społecznym niedostosowaniem, z profesjonalnymi muzykami chrześcijańskimi. Warsztaty<br /> odbędą się w Toruniu w tygodniu poprzedzającym Festiwal. Ich finałem będzie<br /> stworzenie utworu, który wykonany zostanie na scenie Festiwalu.

3

Koncerty chrześcijańskie ze świadectwem

W programie Festiwalu znajdą się występy zespołów chrześcijańskich, połączone ze świadectwem, związanym z zapobieganiem przestępczości, głoszonym przez muzyków.<br /> Świadectwo będzie skierowane do osób zagrożonych przestępczością, a jego treścią będzie chrześcijańskie przesłanie.

4

Grupa wolontariacka

Do współtworzenia Festiwalu jako wolontariusze zaproszone zostaną osoby zagrożone<br /> wykolejeniem społecznym. Celem tego działania będzie włączenie ich w tworzenie<br /> wartościowego projektu, pod okiem profesjonalistów.

5

Folder „Przebaczenie”

W trakcie działań realizowanych w ramach zadania, jego uczestnicy i koordynatorzy<br /> tworzyć będą folder informacyjny, którego tematem będzie przebaczenie, szczególnie w<br /> kontekście przestępstw. Folder zawierać będzie opisy przeżytych sytuacji i stosunku do<br /> przebaczenia osób, które dopuściły się czynu niezgodnego z normami społecznymi i<br /> skłaniać będzie do przebaczenia i resocjalizacji, a rozdawany będzie uczestnikom<br /> Festiwalu.

6

Konferencja naukowa

Zorganizowana zostanie także konferencja z udziałem znaczących przedstawicieli<br /> ośrodków akademickich. Tematem konferencji będzie przeciwdziałanie przestępczości,<br /> jej etiologia i działalność prewencyjna.

przebaczenie

Folder zawiera opisy przeżytych sytuacji i stosunku do przebaczenia osób, które dopuściły się czynu niezgodnego z normami społecznymi i skłania do przebaczenia i resocjalizacji.